Dosen di Lingkungan FKIP yang masuk Indonesia Top Scientist (AD Scientific Index 2022)

Selamat kepada Bpk/Ibu di Lingkungan FKIP UNS yang masuk dalam List Indonesia Top Scientist:

1. Dr. Kundaru Saddhono
2. Dr Muhammad Rohmadi
3. Prof. Nunuk Suryani
4. Prof. Sulistyo Saputro
5. Prof. Widha Sunarno
6. Dr. Mohammad Masykuri
7. Dr. Nugroho Agung Pambudi
8. Prof. Sarwiji Suwandi
9. Prof. Sajidan
10. Agung Nugroho Catur Saputro, S.Pd., M.Sc
11. Dr. Baskoro Adi Prayitno
12. Dr. Sri Yamtinah
13. Prof. St. Y Slamet
14. Dr. Imam Sujadi
15. Dr. Murni Ramli
16. Dr. Riyadi
17. Dr. Sri Mulyani
18. Prof. Budiyono
19. Prof. Joko Nurkamto
20. Dr. Budi Utami
21. Dr. Sukarmin
22. Dra. Bakti Mulyani, M.Si
23. Dr. Suryadi Budi Utomo
24. Dr. Budi Usodo
25. Prof. Ashadi
26. Prof. Maridi
27. Dr. Widya Rizqi Kurnia
28. Dr. Nugraheni Eko Wardani
29. Prof. Ravik Karsidi
30. Dr. Elvin Yusliana Ekawati

 

Leave a Comment